תמר קידר בבשורה לאשקלון: פיצוי שכר לעובדים שלא הועסקו במלחמה

עו"ד תמר קידר, צילום: אדי ישראל

עו"ד תמר קידר, חברת מועצת העיר שנבחרה לתפקיד רק לפני פחות מחודשיים ממשיכה בכל המרץ לפעול למען תושבי אשקלון והפעם יוצאת בבשורה משמעותית לרבים מתושבי העיר שקופחו לאורך כל התקופה בעקבות התנהלות שערורייתיתחברים יקרים. ערב טוב. בשורה טובה, שחיכינו לה זמן רב.

נחתם ופורסם צו ההרחבה לעובדים שכירים שנעדרו מעבודתם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 בשל המלחמה, שכעת זכאים לתשלום שכר עבור ימי היעדרותם בתקופה זו.

השכר ליום יהיה השכר הרגיל של העובד, ללא תוספות, עד לתקרה של 1,510 ₪ ליום והמעסיק יבצע הפרשות סוציאליות עבור שכר זה.

שימו לב, כדי לא להכביד מעבירה לכם את התנאים לקבלת הזכאות, מאתר כל זכות. כמו כן, מעבירה לכם את נוסח צו ההרחבה עליו חתם שר העבודה.

מציעה לקרא בעיון. שימו לב, חל גם על עובדים בחל"ת, ועובדים שהמעסיק שילם להם משכורת, וניכה להם ימי חופש (וכעת יהיה מחוייב להחזיר את ימי החופש).
לא חל עובדים במגזר הציבורי, אשר לגביהם יש צו הרחבה אחר.

העבירו למעסיקים שלכם. הן את הצו הרחבה והן את האמור באתר כל זכות. שמחה לבשר הערב את הבשורה הזו". עד כאן לשון ההודעה הערב של חברת מועצת העיר אשקלון תמר קידר ולהלן המידע מאתר כל זכות של המדינה: " עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מלחמת חרבות ברזל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 בשל נסיבות המפורטות בהמשך, זכאים לתשלום שכר בגין ימי היעדרותם בתקופה זו.

מעסיקים שבמהלך מלחמת חרבות ברזל שילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המלחמה, זכאים בנסיבות מסוימות לפיצוי מרשות המיסים.

מי זכאי?

עובד (כולל עובדי קבלן כוח אדם או קבלן שירותים) שנעדר מהעבודה לשעה אחת לפחות, עקב המצב הביטחוני בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, והוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

הוא התגורר ביישוב שפונה לפי החלטת הממשלה, ונעדר מהעבודה בשל המצב הביטחוני.
הוא מועסק במוסד חינוך באחד היישובים המצויים באזור המיוחד, והוא נעדר מהעבודה בשל הוראות פיקוד העורף על סגירת מוסד החינוך.
מוסד חינוכי כולל גם מעונות, קייטנות, מעון יום שיקומי, מעון יום לפעוטות, צהרון, משפחתון שבו שוהים עד 6 פעוטות, ומסגרת פעילות יומית לאנשים עם מוגבלות עד גיל 21.

עו"ד תמר קידר חברת מועצת העיר אשקלון - שכר לעובדים שלא הועסקו במלחמה - צילום: אדי ישראל, חשיפה בית ספר לצילום
עו"ד תמר קידר חברת מועצת העיר אשקלון – שכר לעובדים שלא הועסקו במלחמה – צילום: אדי ישראל, חשיפה בית ספר לצילום

העובד הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים כיוון שמוסד החינוך שבו שהה הילד, מצוי באזור המיוחד, ונסגר בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ובמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מאלה: הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).

בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, ואם בן הזוג לא עובד – הוא לא יכול להשגיח על הילד. אם העובד הוא הורה במשפחת אומנה, ההורה הביולוגי של הילד לא נעדר מעבודתו או עסקו לצורך השגחה על הילד או שהוא אינו יכול להשגיח על הילד. העובד נעדר מעבודתו בשל הוראות פיקוד העורף על איסור התקהלות באזור המיוחד.

העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באחד הישובים של האזור המיוחד ומתקיימים שני התנאים הבאים: מוגבלותו של העובד ידועה למעסיק. העובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף. העובד הוא קרוב של אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור המיוחד, ומתקיימים כל התנאים הבאים: העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על קרובו שהוא אדם עם מוגבלות, כיוון שהמוגבלות של קרובו אינה מאפשרת לו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף. המוגבלות של קרובו ידועה למעסיק.

העובד הצהיר בכתב על כך שהוא היחיד שנעדר מהעבודה לשם השגחה על קרובו שהוא אדם עם מוגבלות וכי בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הקרוב עם המוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד – הוא אינו יכול להשגיח על הקרוב עם המוגבלות.

עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ומתקיימים בו אחד התנאים המפורטים בסעיפים 6-1 לעיל, ואלמלא הוא היה בחל"ת, הוא היה זכאי לתשלום שכר מהמעסיק עבור ימי היעדרותו בתקופה שבין 07.10.2023 – 31.12.2023.

מי לא זכאי

עובדים בשירות המדינה שחל עליהם ההסכם הקיבוצי לפיצוי עובדים במגזר הציבורי. עובדים שנעדרו מעבודתם בשל סיבות אחרות, כגון: מחלה, תאונה, חופשה, מילואים, חג או מנוחה שבועית (למעט עובדים שבדר"כ עובדים בימי המנוחה השבועית). עובדים אלה עשויים להיות זכאים לתשלום של דמי מחלה, דמי חופשה או תגמול מילואים, אם הם עונים על התנאים הנדרשים לצורך תשלומים אלה. מי שעבדו מהבית או מכל מקום אחר וקיבלו שכר מהמעסיק. עובדים במהלך שירותם במפעל חיוני. עובדים שקיבלו שכר מהמעסיק עבור ימי היעדרותם בשל המצב הביטחוני בתקופה שבין 07.10.2023 עד 31.10.2023.

גובה השכר במגזר הפרטי לעובדים שלא הוצאו לחל"ת:

על כל יום היעדרות המעסיק ישלם את שכר העבודה היומי ברוטו שהעובד היה אמור לקבל אילו עבד, ללא תוספות כמו כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות, תוספת משמרות, כונניות, החזרי הוצאות, גילום מס וכו'.
גובה השכר היומי שישולם לעובד לא יעלה על 1,510 ₪ ש"ח ליום.

המעסיק יבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני עבור שכר זה, ואם העובד זכאי לקרן השתלמות, אז גם לקרן השתלמות. לעובד שנעדר רק בחלק מהיום ישולם החלק היחסי של השכר, בתנאי שהעובד החסיר מעל שעה ביום העבודה.

עובדים שהוצאו לחל"ת:

עובד שאלמלא יצא לחל"ת היה זכאי לשכר, יקבל עבור כל יום היעדרות תשלום בגובה שכר העבודה היומי שהיה אמור לקבל אילו היה עובד באופן רגיל, אך לא יותר מגובה הפיצוי שיקבל המעסיק מרשות המיסים בשל תשלום שכרו של העובד.

במגזר הציבורי

במגזר הציבורי השכר ששולם הינו כמפורט בהסכם הקיבוצי שנחתם במגזר הציבורי בדבר פיצוי לעובדים בשל מלחמת חרבות ברזל
תהליך מימוש הזכות

עובדים שהוצאו לחל"ת:

יש לפנות למעסיק לקבלת תשלום השכר. אם בתקופת החל"ת העובד קיבל תשלומים כלשהם מרשות המסים או מהמוסד לביטוח לאומי בגין החל"ת, כגון: דמי אבטלה או מענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67, יש לפנות אל הרשויות הללו לצורך ביצוע התחשבנות ולמניעת כפל תשלומים.
חובתו של המעסיק לשלם את השכר במקרה זה תתחיל ב-06.04.2024 ובכפוף להסדרת ההתחשבנות לגבי העובד בין המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים.

שאר העובדים: הזכות ניתנת באופן אוטומטי. על המעסיק לשלם את השכר לכל המאוחר במשכורת חודש אפריל 2024. אם המעסיק הפר את חובתו רשאי העובד להגיש נגד המעסיק תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה או להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לתשלום שכר ופיצויי הלנת שכר.

שימו לב

עובד שקיבל דמי חופשה במהלך היעדרותו מהעבודה

עובד אשר נעדר מעבודתו במהלך התקופה שבין 07.10.2023 – 31.12.2023 בנסיבות המפורטות למעלה, ומעסיקו שילם לו דמי חופשה וניכה את ימי ההיעדרות ממכסת החופשה הצבורה, לא יהיה זכאי לתשלום שכר בגין תקופת היעדרותו, אך על המעסיק להחזיר לעובד את הימים שנוכו ממכסת ימי החופשה הצבורים.
שיפוי המעסיקים בשל תשלום שכר לעובדים

מעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עשויים להיות זכאים לפיצוי על השכר ששילמו, וזאת בתנאים מסוימים.
לרשימת מסלולי ההפיצויים השונים ראו פיצוי לבעלי עסקים על הפסדים עקב מלחמת חרבות ברזל.

על המעסיקים חלה חובה לשלם לעובדים הזכאים את שכרם, גם אם לא הגישו תביעה לשיפוי מרשות המיסים.

צעירה כמעט איבדה את ראייתה לאחר טיפול יופי פופולארי – כל הפרטים – אפצ'י חדשות הבריאות של ישראל 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם את הכתבה? שתפו...

מה חדש?

דילוג לתוכן