חם באתר הסתיימה הערכת מצב - המפכ"ל הורה: " מיום ראשון המשטרה עוברת לכוננות הגבוהה ביותר " אשקלנייעס
אשקלנייעס | אשקלנייעס חדשות אשקלון