התרשלות בהשתלת שן או אי הבנה מבהילה? דיון נגד רופא השיניים האשקלוני בבית המשפט הסתיים בגישור I כל הפרטים I אשקלנייעס
אשקלנייעס | אשקלנייעס חדשות אשקלון