למרות הנציגים של ש"ס, הרב ברדא, אגודת ישראל וחברי המועצה המסורתיים: העייריה שותלת עצים בשנת שמיטה וטוענת: "יש אישור"