פועל מיו"ש התיידד עם בני זוג המתגוררים בבניין בו עבד ולאחר שהגיע לקשר אישי עם האישה החל מסכת איומים כלפיה