לפני כולם: קבלו את הנושאים שיעלו הערב לדיון בישיבת מועצת העיר – שנה וחצי לבחירות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

הערב תתקיים בבניין העירייה ישיבת מועצת העיר אשקלון, בין האחרונות לפני הכניסה לשנת הבחירות המשמשמת ובאה.

בישיבה היום יעלו מספר נושאים וכאן במערכת אשקלנייעס אנחנו מגישים לפני את הרשימה המלאה של הדיונים שיתקיימו הערב בשעה 18:00, הישיבה עצמה תועבר באשקלנייעס בשידור ישיר:

על סדר היום לישיבת מועצה מן המניין מס' 2022-05:

1 .פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 04. 2022 מ 22.4.4

2 .הצעה לסדר של חה"מ איתי סהר בנושא: פריסה ותקינות של מצלמות עירוניות –
מצ"ב.

3 .הצעה לסדר של חה"מ איתי סהר בנושא: הקמת אנדרטה עירונית לשואה ולגבורה–
מצ"ב.

4 .הצעה לסדר של חה"מ איתי סהר בנושא: עיבוי מערך האבטחה במוסדות חינוך עד
לאחר חודש הרמדאן– מצ"ב

5 .לאור תיקון חוק התכנון והבניה )סעיף 3א לתוספת השלישית לחוק התו"ב ( לעניין
"שיעור ההיטל בתכנית פינוי ובינוי" במסגרתו נקבע הסדר חדש לקביעת שיעור היטל
ההשבחה במקרקעין למגורים לתוכניות פינוי ובינוי. מתבקשת מועצת העיר לאשר ,
שיעור היטל השבחה שונה לתכנית פינוי בינוי לכל אזור. מצ"ב חו"ד משפטית .

6 .מינויה של הגב' מורן כחלון, נציגת העירייה כדירקטורית בחברה העירונית.מצ"ב קו"ח.
בהתאם לסעיף 57(ג( לתוספת השנייה בפקודת העיריות מצ"ב דוחות מבוקרים
של החברה העירונית לתרבות ,פנאי וספורט לשנת 2021 מונחים בפניכם.

בניין עיריית אשקלון, צילום: אודי דוד בן דוד
אהבתם? שתפו!

כתבות נוספות

דילוג לתוכן