הלכה יומית לע״נ חיים לוגסי ז״ל בן רחל, לע״נ סול בת חנינה ולע״נ פנחס מיכלאשוילי ז״ל .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

כל השונה הלכות בכל יום לע״נ חיים ז״ל בן רחל , לע״נ סול בת חנינה ולע״נ פנחס מיכלאשוילי ז״ל . לרפואה שלמה, סוליקה בת חנה, עליזה בת עיישה, יהודה בן אוליביה עידית, בתושח"י.

מהלכות לשון הרע

אפילו במקום שהכף חובה מכריע יותר, אין לבזות:

אם הוא איש בינוני כסתם איש ישראל שדרכו להישמר מחטא ועשה זאת לא במתכוון או שלא ידע שאסור, אין לגלותו כדי שלא יהיה לבוז בעיני עמו ובעיני עצמו וצריך לדונו לכף זכות והוא כמצוות "בצדק תשפוט עמיתיך"

מהלכות שבת

מלאכת זורה

אין איסור זורה אלא בתערובת של אוכל ופסולת שהם גידולי קרקע, אבל אם אינם גידולי קרקע, מותר.

ע"כ, מותר לירוק בצנעה (שחא בפני אחרים) על אף שהרוח מפזרת את הרוק ומותר לזרוק מים שבצלוחית אף שהרוח מפזרתם

דיני תיקון חצות

נז. בארץ ישראל אין נוהגים לומר תיקון רחל בשנת השמיטה. [אבל תיקון לאה אומרים גם בשמיטה]. אבל בחוץ לארץ אומרים תיקון רחל כבכל השנים. ובימי בין המיצרים נוהגים לומר "תיקון חצות" אחר חצות היום, ונוהגים כן גם בשנת השמיטה. [שגם בשנת השמיטה יש להתאבל ולהצטער על חורבן ביהמ"ק]. [שם, עמוד רד. וילקוט יוסף השביעית והלכותיה עמוד קט].

אהבתם? שתפו!

כתבות נוספות

דילוג לתוכן