הלכה יומית לע״נ חיים לוגסי ז״ל בן רחל, לע״נ סול בת חנינה ולע״נ פנחסמיכלאשוילי ז״ל .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

כל השונה הלכות בכל יום לע״נ חיים ז״ל בן רחל , לע״נ סול בת חנינה ולע״נ פנחס מיכלאשוילי ז״ל . לעילוי נשמת שרה בת יזהר ולרפואת יוסף חיים בן סימה, בתושח"י

מהלכות לשון הרע

אם אחד גילה לחברו בפני שלושה ענין עסקו ומסחרו, דברים אשר מן הסתם אסור אח"כ לגלות פן יהיה הזק או צער, אך עתה גילה לו דבר זה בפני שלושה, מותר לזה השומע ממנו לכתחילה לגלות לאחרים.

מהלכות שבת

מלאכת דש

מותר לשבור חתיכת קרח גדולה לחתיכות קטנות וכן מותר לתת מים על תבנית קוביות קרח, כדי שיפשירו קצת ויוכל להוציא משם את הקוביות

דיני תיקון חצות

מה בימי בין המצרים רבים נוהגים לומר תיקון חצות אחר חצות היום. ואומרים את סדר תיקון רחל, שתוכנו קינות וצער על חורבן ביהמ"ק. ויתן אל לבו הגלות, ובפרט גלות השכינה אשר היא שוכנת בעפר, וכמו שאמרה השכינה הקדושה למרן השו"ע: זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי, ואין מנחם לי, ואני מושלכת בעפר חובקת אשפתות וכו'. ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, לא היתה נכנסת שמחה בלבבכם ולא שחוק בפיכם, בזכרכם כי בסיבתכם אני מושלכת בעפר. ע"כ. ואמנם המנהג לומר תיקון חצות אחר חצות היום רק בבין המצרים, אבל בשאר ימות השנה לא נהגו לומר תיקון חצות אלא אחר חצות לילה. [ילקו"י שם עמ' קסב].

אהבתם? שתפו!

כתבות נוספות

דילוג לתוכן