הלכה יומית לע״נ חיים לוגסי ז״ל בן רחל, לע״נ סול בת חנינה ולע״נ פנחסמיכלאשוילי ז״ל .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

כל השונה הלכות בכל יום לע״נ חיים ז״ל בן רחל , לע״נ סול בת חנינה ולע״נ פנחס מיכלאשוילי ז״ל . לעילוי נשמת שרה בת יזהר ולרפואה שלמה, יוסף חיים בן סימה, בתושח"י.

מהלכות לשון הרע

לשון הרע הוא לפעמים דבר יחסי. ישנם ביטויים האמורים להשתמע כדברי שבח על אדם אחד בעוד כשהם נאמרים על אדם אחר הם משתמעים כדברי גנאי. מובן על כן כי הקביעה אם הדברים הם לשון הרע אם לאו, תלויה באיש שעליו דברו.

מהלכות שבת

מלאכת דש

אסור לסחוט פירות לכלי ריק על מנת ליתנו במאכל, אפילו אם המשקה יבלע במאכל ובא לתקנו, אלא יסחוט ממש על האןכל

הלכות הנהגת הבוקר

לז. מותר לומר בתפלת שחרית אביי הוה מסדר סדר המערכה, בלא הפסק בין תיבת אביי להוה, אף על פי שנראה כאומר שם הוי"ה. ומכל מקום טוב יותר שיפסיק מעט בין תיבת אביי לתיבת הוה. [שם עמ' קלב. וראה עוד בילקוט יוסף תפלה כרך ב', מהדורת תשס"ד, עמוד תקז].

חיים לוגסי ז"ל
אהבתם? שתפו!

כתבות נוספות

דילוג לתוכן