גיבור החיל הראשון למען הגיבורים

חבר מועצת העיר איתי סהר שיגר הערב מכתב לראש העירייה תומר גלאם בנושא בית הגמלאי

סהר, חבר בקואליציה של גלאם לא חושש ופועל לפי מה שצריך וקורא לקיים דיון במליאה בדחיפות

במכתב אותו שלח לגלאם כותב חבר המועצה סהר:

שימו לב, התוכן באתר מוגן בזכויות יוצרים – העתקתם את התוכן ללא רשות בכתב ובפירוש מבעלי האתר והפצתם אותו ברשתות החברתיות/ ברוטר? פרט לכך שמדובר בגניבה ואתם עוברים על איסור חמור של גזל, אתם חשופים לתביעה. 

-אשקלון, 1 ספטמבר 2020-

לכבוד

תומר גלאם, ראה"ע אשקלון ויו"ר הוועדה לתכנון ובניה

משה פוקס, מזכיר הוועדה לתכנון ובניה

עיריית אשקלון                                        

הגבורה 7, אשקלון                                             במסירה אישית ובדוא"ל

מכובדי,

הנדון: דרישה לדיון במליאת הוועדה לתכנון ובניה בתכנית 604-0537159 בית הגמלאי אשקלון

מכח סעיף 18 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 והתקנות, כחבר הוועדה לתכנון ובניה באשקלון ובהמשך להחלטה מישיבה 2020-12 מיום 7.7.2020, בה אושרה עמדת הוועדה להמליץ לוועדה המחוזית על דחיית ההתנגדות שהוגשה על ידי מר איתמר שיאון (להלן: "ההתנגדות"), הריני מבקש להביא את התכנית שבנדון ואת עמדת הוועדה לגביה ולגבי ההתנגדות לדיון נוסף במליאת הוועדה לתכנון ובניה אשקלון בישיבתה הקרובה.

אלה הנימוקים:

  1. מימדי הפרויקט האמיתיים הוסתרו בדיון. בית הגמלאי הוצג כמבנה שמטרתו לרכז את פעילות הגמלאים ברחבי העיר. לא הוצגה העובדה שמדובר בפרויקט מגורים בהיקף משמעותי, לא הוצגה תכנית או הדמיית הפרויקט ולא היקף יחידות הדיור. הטעם היה שהפרוייקט "כבר אושר בעבר על ידי הוועדה" שלא בקדנציה הנוכחית ושמטרת הדיון רק לאשר את עמדת הוועדה לגבי ההתנגדות, עליה נאמר שהיא "לא רצינית".   

נעשה מאמץ שלא להציג את הנתונים לחברי הוועדה ולגרום להם לחשוב שאופי הפרוייקט שונה מאופיו האמיתי. אין סיכוי שהיתה מתאשרת עמדת הוועדה בהצגת דברים מלאה. מדובר בהטעיה ובמחטף.

  1. המשפחות השכולות מתנגדות לפרויקט. לתחושתן הפרוייקט יפגע בהנצחת בניהם ובנותיהם גיבורי ישראל. כבוד המשפחות מעל כבודנו ורצונן לפני רצוננו. הן ישמיעו את עמדתן. אין נבחר ציבור באשקלון שימנע זאת מהמשפחות בוודאי שאין נבחר ציבור באשקלון שיקדם פרויקט שיפגע בזכרם הקדוש של גיבורי ישראל או בכבוד המשפחות השכולות. 

על אחת כמה וכמה לאור האמור בסעיף 1. 

  1. אם טעינו – נתקן.  
  2. החלטת הוועדה נמסרה לנו ביום 14.7. על היקפו האמיתי של הפרויקט למדנו מהפרסומים בתקשורת, שכללו נתונים והדמיות שלא הוצגו בדיון. לאחר בדיקות פנימיות ומשהבנו שלא מדובר בטעות פנינו לקבל את הקלטות דיוני הוועדה ביום 16.8.2020. הבהרנו שככל שמסירת ההקלטות תתעכב, תידרש הארכת מועדים להגשת בקשה זו. ההקלטות נמסרו ביום 27.8.2020.
  3. יש להביא את הדברים לדיון במליאה בישיבתה הקרובה. 
  4. אין באמור כאן למצות או לגרוע מהטענות בעניין זה.      

בכבוד רב ובברכה,

עו"ד איתי סהר

משנה לראה"ע אשקלון

אהבתם? שתפו!
דילוג לתוכן